Pariterapia

Löydä todellinen tasapainosi.
Opi tietämään kuka olet ja
minne kuulut ja
avaat sydämesi rakastamaan ja
ottamaan vastaan rakkautta

Pariterapian tavoitteena on, että parisuhteessa elävät oppisivat ymmärtämään, että ongelmat koskettavat heitä molempia ja sen ratkaisemiseen tarvitaan molempien yhteistyötä riippumatta siitä, mikä ratkaisu tulee olemaan.

Yleinen harhakuva on, että rakkaus tai onni säilyy itsestään ainakin omassa parisuhteessa. Arjen kiireissä huomion ja arvostuksen osoittaminen toiselle saattavat jäädä vähäisiksi. Toisesta ihmisestä tulee selviö, vaikka todellinen hyvinvointi elämässä rakentuu hyvän parisuhteen ympärille.

Usein työpaineissa arvojärjestys helposti vääristyy – omasta urasta tai muusta itselle tärkeästä asiasta tulee elämän keskipiste. Tälle ajalle on ominaista omien tarpeiden korostuminen.

Puolustautuminen ja omasta käyttäytymisestä vastuun siirtäminen toiselle tapahtuu herkästi. Hyökkäyksen kohteeksi joutunut kumppani siirtyy kokonaan puolustuskannalle ja pyrkii siirtämään vastuun omasta käyttäytymisestään toiselle. Moitittavan käyttäytyminen johtuu siitä, millainen toinen on, tai mitä toinen on tehnyt.

Peiliin katsominen ja oman toiminnan näkeminen ei onnistu.

Tarvitaan parisuhteiden dynamiikkaan perehtyneen terapeutin apua tuomaan esille karikot, joihin parisuhteessa törmäillään itse sitä huomaamatta.

Parisuhde säilyy elävänä, kun päivittäin muistaa toisen olevan oman hyvinvoinnin kannalta numero yksi. Kun kumppani on ykkönen omassa elämässä niin silloin muistaa toimia myös sen mukaisesti. Tällöin ei ala pitää toista itsestään selvyytenä, jonka voi jo unohtaa.

Parisuhteen toimiessa löytyykin hyviä mahdollisuuksia toteuttaa itseään muillakin elämän alueilla.

Pariterapiakäynti on kerrallaan 1,5 tuntia ja käyntejä suunnitellaan yhdessä terapeutin kanssa kulloisestakin tilanteesta riippuen yhdessä.