Psykoterapia

PSYKOTERAPIA – LÖYTÖRETKI MINUUTEEN

Nykyajan ominaispiirteenä on kiire, yleinen tressi ja korkeat vaatimukset. Joskus koemme tressiä ja huolta ja kipuilua, joille emme voi mitään. Voimme kärsiä ahdistuneisuudesta, pelosta, toivottomuudentunteista, unettomuudesta, perheenjäsenten kommunikaatio-ongelmista perheen sisällä, parisuhdeongelmista tai muutoksista elämässä, jotka tuottavat psyykkisiä vaikeuksia tai loppuun palamista. Joskus voi olla vaikea ymmärtää ongelmien syitä.

Psykoterapia on hoitomuoto, josta saat apua. Se pohjautuu säännöllisiin keskusteluihin psykoterapeutin kanssa. Kaikkia psykoterapian työskentelymuotoja yhdistää toivo ja kun toivon kipinä syttyy niin yliasepääsemättömältä tuntuneeseen ongelmaan yleensä löytyy terapeutin kanssa ratkaisu.

Hoitojakso voi kestää lyhyemmän tai pidemmän aikaa, ehkä muutamasta kerrasta muutaman vuoden kestäviin tapaamisiin terapeutin kanssa.

Psykoterapia tapahtuu sovituissa puitteissa; vastaanottoajat, palkkiot, tapaamisväli ja hoitojakson pituus. Psykoterapiaa voidaan pitää yhteistyösopimuksena asiakkaan/parin tai perheen välillä. Näin asiakas/pari tai perhe voi pysähtyä ja tarkastella elämäänsä ja antaa tilaisuuden uuden ajattelutavan muodostumiseen.

Terapian järjestyminen

Psykoterapiaa antavat Terveydenhuollon oikeusturvakeskusesta koulutuksensa perusteella psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saaneet henkilöt. He saavat toimia Kela:n maksamissa harkinnanvaraisissa kuntoutuksissa psykoterapeutteina.

Psykoterapia on tavallisesti kustannettava itse. Terveysvakuutukset korvaavat toisinaan todettuihin psykiatrisiin häiriöihin tai sairauksiin annettujen psykoterapiahoitoja.

Kansaneläkelaitos voi hakemuksesta myöntää työ- tai opiskelukykyä ylläpitävään tai sinne palauttavaan psykoterapiaan harkinnanvaraista kuntoutustukea 1 – 3 vuoden ajaksi ja 1 – 2 kertaa viikossa. Tämän hakemiseksi tarvitaan hakemusta puoltava lausunto psykiatrian erikoislääkäriltä.

Kansaneläkelaitokselta saatavan oman kuntoutushakemuksen täyttäminen ja lääkärinlausunnon toimittaminen kuntasi toimipisteeseen.

Terapiaan hakeutuminen ja sen rahoituksen järjestäminen vaatii tänä päivänä usein henkilöltä jonkin verran aktiivisuutta ja motivoituneisuutta.

Terapia-ajan tilaaminen ja peruuttaminen

Ajanvaraukset joko puhelimitse 050-3794388 tai sähköpostilla: ingahelen@newmelody.fi

Sovitun terapia-ajan peruuttaminen maksutta on suoritettava edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä.

Peruuttamattomia terapia-aikoja eivät korvaa myöskään KELA, kunnat sekä vakuutusyhtiöt.

Terapian hinnasto

Itse maksavat:

80,00 – 110,00€ Yksilöterapiakäynti
95,00 – 120,00€ Pari- tai perheterapiakäynti

Kansaneläkelaitoksen (Kela) kuntouttavien terapioiden omavastuuosuudet:

19,00 – 21,00€ Yksilöterapia
30,00 – 38,00€ Perheterapia
19,00 – 28,00€ Vanhempien ohjauskäynti
90,00 – 250,00€ työohjauskäynnit (yksilö- tai ryhmäkäynti) sekä mahdolliset matkat

KELAN Psykoterapia ohje

KELA Psykoterapian enimmäiskorvaukset

Psykoterapeutin pätevyys

Ohjaus KELAn psykoterapiaan