Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on ihmisen elämän perusvireen antava ja myös kantava voima. Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaispersoonaa ja siten sitä ei voi erottaa muusta elämästä. Seksuaalisuus on sitä, mitä me olemme ja seksi mitä teemme. Seksuaalisuus on laajempaa minuutta kuin seksi. Seksi on aikuisten leikkiä yhdessä toinen toistaan kunnioittaen ja arvostaen tai yksin itselleen nautintoa suoden.

Terve seksuaalisuus on ihmisten kyky olla oman itsensä ja toisen kanssa omana itsenään ilman pelkoja, turhaa häpeää ja syyllisyyttä. Eheää seksuaalisuutta on rakastaa omaa kehoaan sellaisena kuin se on kunnioittaen, hellien ja nauttien siitä. Tällöin voi kunnioittaa myös toista ihmistä. Terveen seksuaalisuuden omaava ihminen ei käytä toista ihmistä välineenä oman seksuaalisuutensa ilmentämisessä.

Toisinaan voi ilmetä vaikeuksia olla seksuaalisesti onnellinen. Tällöin voi olla kyseessä seksuaalisuudessa joko psyykkiset tai fyysiset, väliaikaiset, pidempiaikaiset tai traumojen aiheuttamat häiriöt heijastuen useimmiten hyvin voimakkaasti ihmisen seksielämään ja yleiseen tyytyväisyyteen itseään tai kumppania kohtaan. Seksuaalielämän häiriöt voivat tulla esiin esim. erilaisina kipuina, haluttomuutena, kiihottumisen häiriöinä, orgasmivaikeuksina, addiktioina tai parisuhderistiriitoina jne. Seksuaalisuuden kenttä on hyvin herkkää ja arkaa.

Seksuaaliterapia on yksilö- tai pariterapiaa, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja/tai parin voimavarat.

Seksuaaliterapia perustuu keskusteluun, mielikuvien luomiseen ja erilaisiin harjoitustehtäviin kotona.

Seksuaaliterapeutti ei kosketa asiakasta seksuaalisesti, eikä päinvastoin.

Seksuaaliterapia on matka omaan seksuaalisuuteen, tunteisiin, kokemuksiin, ymmärrykseen ja luovuuteen.

Seksuaaliterapiakäynnit sovitaan aina yksilöllisesti. Yleensä kuitenkin niin että tapaaminen kestää 45 min – 1,5 h kerran viikossa tai harvemmin.