Työnohjaus

Työelämässä elämme jatkuvassa muutosten tilassa, jossa voimakkaasti kasvavat tulosvaatimukset ja uudet tehtävät kasaavat työntekijöille ja esimiehille päivä päivältä enemmän paineita ja muutostarpeita.

Kiihtyvän työtahdin vaatimuksissa se edellyttää jatkuvasti uusiutuvia taitoja. Asiakkaidenkin vaatimukset sekä tarpeet muuttuvat. Näihin vastaaminen on menetyksen ehto.

Työnohjaus antaa tukea muutoksiin ja kehityksen vaatimuksiin. Se on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Se on työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa, joka puhdistaa työilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä sekä auttaa toimimaan entistä paremmin ja tuloksellisemmin yhdessä.

Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja kehityksen väline. Siinä käsitellään mm. työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.

Työnohjaajan tavoitteena on saada ohjattavat ottamaan etäisyyttä työhönsä, työpaikan ihmissuhteisiin ja käsiteltäviin tilanteisiin ja näin hänen kauttaan nähdä ne ikään kuin ulkopuolisin silmin. Näin on mahdollisuus tutkia ja keskustella läpi vaikeitakin työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita.

Työnohjauksen avulla voidaan näin vähentää stressin tunteita, työn henkistä kuormittavuutta ja lisätä motivaatiota, joustavuutta, luovuutta sekä tehokkuutta.

Johtajan tai esimiehen työ on usein yksinäistä ja vaativaa, koska hän on vastuussa yksikön tai yrityksen menestymisestä – myös hankalina aikoina. Hän ei voi tukeutua alaisiinsa ja oman esimiehenkään kanssa ei voi jakaa kaikkea. Tähän on ratkaisuna yksilötyönohjaus, jossa hän saa kokea tukea, palautetta, oivalluksia ja saa uusia näkökulmia omien ongelmiensa ja paineidensa ratkaisemiseksi. Johtajansa paremmasta jaksamisesta hyötyvät myös alaiset ja yrityskin kasvattaa näin menestymismahdollisuuksiaan.

Työnohjauksien kesto, kokoonpano ja ajallisuus sovitaan aina yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Yleensä yksilöohjaukset kestävät 45 – 60 min. Ryhmäohjaukset 1,5 h ja ryhmän koko on keskimäärin 5-8 henkilöä.