Yksilöpsykoterapia

Elämänkulkua ei ratkaise niinkään se,
mitä elämä tuo eteen,
kuin se asenne, joka viedään elämään;
ei niinkään se, mitä tapahtuu,
kuin se tapa,
jolla mieli näkee tapahtuneen.

Me koemme joskus ahdistusta ja joudumme toisinaan pois tolaltamme silloin kun sisäinen tasapainomme jostain syystä järkkyy. Meillä kaikilla on elämässämme epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä eivätkä ihmissuhteetkaan toimi aina toivovallamme tavalla. Ahdistuksen tunteet alkavat vaatia paljon huomiota ja rajoittaa toimintakykyä jolloin ne aletaan kokea psyykkisinä ongelmina.

Paha olo saattaa ilmetä mm. masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsetuhoisina- ajatuksina. Tällaisten oireiden taustalla saattaa olla moninaisia elämän kriisejä, vaikkapa pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi tai traumaattinen kokemus.

Elämme menneisyyden ja tulevaisuuden rajalla, vanhan ja uuden välisessä jännitteessä. Usein psykoterapiaan lähdetään kun elämä vanhojen tottumusten puristuksessa käy sietämättömäksi ja uuteen on pakko uskaltautua.

Psykoterapialla voidaan saada helpotusta elämään, se syventää, eheyttää ihmisen kokemusta itsestään ja antaa välineitä vaikeiden asioiden sekä kokemusten käsittelyyn.

Psykoterapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan oivallusta omaan itseensä ja ongelmiinsa, tukea hänen kykyä itsenäiseen elämään ja auttaa häntä saamaan mielensä tasapainoon, minkä seurauksena ongelmiin sidotut voimavarat vapatuvat ja elämänhalu kasvaa. Uudessa valossa moninaiset asiat ja kokemukset – joskus koko elämä – näyttää erilaiselta.

Psykoterapiassa on monenlaisia vaiheita. Toisinaan se on raskasta työtä, eihän itseään ole aina hauska katsoa peiliin. Kun taas toisinaan se sujuu kuin tanssi, kun uudet oivallukset ja teot antavat syvää tyydytystä. Eikä ole syytä myöskään unohtaa iloa ja huumoria.

Psykoterapiaa ajatellen on tärkeää, että asiakas haluaa tarkastella mielensä toimintoja ja haluaa puhua niistä sekä on yleensä motivoitunut psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Psykoterapia voi kestää 1-3 vuotta, mutta myös enemmän tai vähemmän.